Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van “Het Gezondheidspunt” (hierna: Praktijk), gevestigd te Straatkantseweg 10, 5443 NC Haps en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83299246. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Het Gezondheidspunt behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Het Gezondheidspunt zijn bekendgemaakt.

  • De gegevens die u opgeeft, zullen gebruikt worden binnen een professionele medische praktijkomgeving en zullen met de nodige ethische code behandeld worden.
  • Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, wilt u deze dan minstens 24 uur van tevoren afzeggen. Komt u uw afspraak niet na of zegt u uw afspraak niet binnen 24 uur af dan zullen we helaas genoodzaakt zijn een volledig consultbedrag in rekening te brengen.
  • Een fysiotherapie consult duurt 45 minuten. Hiervoor worden twee behandelingen fysiotherapie afgeschreven of geld een toeslag van €30 euro.
  • Bij het afsluiten van een Medisch FIT abonnement gaat u akkoord met een betaalverplichting van 6 maanden. De betaling zal elke maand per automatische incasso worden afgeschreven. Na 6 maanden wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het abonnement kan met in achtneming van een opzegtermijn van één maand na het verstrijken van de eerste 6 maanden.

  CONTACT

  VRAGEN OF OPMERKINGEN?